Seznam pomůcek

Historie

Pomůcky šk.r. 2010/2011 3.C

Přezůvky, ručník, papírové kapesníky, toal. papír

Penál – 2 obyčejné tužky, 2 pera, guma, ořezávátko, základní barvy pastelek,
malé pravítko, nůžky
Obalené učebnice
Obaly na sešity (10 malých obalů děti dostanou)
KRUŽÍTKO

TV- CVIČEBNÍ ÚBOR

Pomůcky na VV
Kufřík, zástěra nebo staré tričko, igelitovou podložku na lavici, kelímek
Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětce (plochý, slabý a silný kulatý),
pastelky, voskovky, barevné fixy, černá tuš, modelína, lepidlo (tuhé)

Příspěvek do třídního fondu na šk. r. 2010/2011…….100 Kč
Příspěvek na sešity a obaly 2. pololetí……………… 100 Kč

©Aleš Veigend & Miroslava Veigendová 2010